Werkwijze & Tarief

 

Eerste contact
Je kunt mij zowel telefonisch als per mail bereiken door rechtstreeks contact met mij op te nemen of het contactformulier op de Home page in te vullen. Indien ik je niet direct te woord kan staan dan zal ik je altijd binnen 24 uur terugbellen of een bericht sturen.

 

Kennismakingsgesprek
Nadat we elkaar telefonisch of via mail hebben gesproken, kun je besluiten om een kennismakingsgesprek met mij in te plannen. Dit gesprek zal bij jou thuis plaatsvinden en duurt 1 uur. In dit gesprek kan ik persoonlijk kennismaken met jou en eventueel de gezinsleden. We brengen samen in kaart wat de hulpvraag is, welke diensten en producten ik jou kan aanreiken en wat het plan van aanpak kan zijn.

 

Offerte
Indien je naar aanleiding van het kennismakingsgesprek inzichtelijk wilt hebben wat de kosten zijn voor het plan van aanpak wat op jouw situatie van toepassing is dan kan ik een vrijblijvende offerte opstellen en aan je versturen. We zullen dan een aantal dagen nadat je de offerte hebt ontvangen telefonisch contact hebben over het vervolg.

 

Werkafspraken
Besluit je akkoord te gaan met de offerte en hebben we overeenstemming bereikt dan kunnen we de werkafspraken inplannen. Het traject bestaat uit één of meerdere werkafspraken van 3 uur per afspraak. Tijdens de afspraken gaan we samen aan de slag. Jij bepaalt het algemene doel van het coaching traject en we bepalen samen de tussendoelen tijdens de werkafspraken. We brengen de probleemgebieden in kaart, bepalen waar we mee gaan starten en wie wat doet tijdens de afspraak. Indien je ervoor hebt gekozen om een Organizing op Maat pakket af te nemen, met een vooraf bepaald aantal werkuren, dan blijft uiteraard altijd bespreekbaar om het aantal uren uit te breiden.

 

Nazorg
Nadat de werkafspraken zijn afgerond zullen we gezamenlijk een evaluatie doen van het coaching traject. Op deze manier krijg je de gelegenheid om nog vragen te stellen en eventuele twijfels voor te leggen als ook om aan te geven hoe je het traject en de samenwerking hebt ervaren. Een maand na afronding van het coaching traject volgt nog een afrondend telefonisch gesprek.

 

Verslaglegging
De mogelijkheid bestaat om aan het einde van het traject een verslag op te maken. Dit is geen standaard onderdeel van het organizing traject en zal alleen op verzoek worden aangeboden.

 

Tarief
Het tarief voor particulieren bedraagt € 55,00 per uur (inclusief BTW)

In dit uurtarief zijn inbegrepen:

  • kleine organizing materialen
  • reiskosten tot 30 km vanaf Breda

Bij langere reisafstanden ik € 0,19 per km in rekening.

 

PGB Persoon Gebonden Budget
Voor mensen met een beperking of ziekte bestaat de mogelijkheid om hulp via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de vorm van een Persoons Gebonden Budget aan te vragen. Met dit budget mag onder andere een professional organizer ingehuurd worden. Dit valt dan onder begeleiding.

Meer informatie over het PGB kunt u vinden op de website van Per Saldo: www.pgb.nl of www.persaldo.nl