Professional organizer via de WMO

Professional organizer via de WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning.

Het doel van deze wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Iedereen wil graag zelfredzaam zijn en ook blijven. Maar soms is dit niet mogelijk omdat je een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebt, je geen hulp uit je directe omgeving kunt krijgen of omdat je geen hulp kunt betalen.

Je kunt dan bij jouw gemeente hulp aanvragen bij het WMO-loket. Er wordt dan naar aanleiding van een keukentafelgesprek bij jou thuis bepaalt of je zorg vanuit WMO kunt krijgen. Indien je in aanmerking komt voor WMO kan dat in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg In Natura (ZIN).

Met een Persoonsgebonden Budget ontvang je een vooraf bepaald budget, waarmee je zelf hulp en/of zorg kan inkopen. Je bent bij een PGB zelf verantwoordelijk voor alle administratieve handelingen.

Bij Zorg In Natura krijg je begeleiding en ondersteuning via zorgverleners waar jouw gemeente een zorgovereenkomst mee heeft afgesloten.

Heb je een PGB dan is het mogelijk om rechtstreeks met mij in contact te treden en mijn hulp als professional organizer in te schakelen. Indien we met elkaar aan de slag gaan dan ondertekenen we beiden een Zorgovereenkomst van Opdracht en kunnen direct starten.

Indien je ZIN hebt en woont in een van de volgende gemeenten; Breda, Prinsenbeek, Bavel, Teteringen of Ulvenhout dan kun je mijn hulp inschakelen via de gemeente Breda.  Zij beoordelen of mijn hulp aansluit bij jouw zorgbehoefte/hulpvraag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *